top of page

 

O mně

Jsem především člověk, který žije každodenní život plný radostí, překvapení

a výzev, jak lépe vyjadřovat, zpracovávat své pocity, emoce pro ještě šťavnatější prožívání a rozvoj života. Nejlépe se  cítím být básnířkou a skrze slova se popasovávat s dnešním zrychleným během světa a změnami, které dopadají na nás - na všechny bytosti žíjící na této překrásné planetě jménem Země. Mnohá uspořádání v lidské společnosti za poslední roky ztratila své dané hranice,  padla mnohá prospěšná tabu, vytratily se rituály, rozplizly se mantinely slušného chování, a přesto dobro stále vládne a kraluje, ale záleží na každém z nás, aby tomu tak bylo i nadále. 

Psát jsem  začala v dospělosti a dlouhá léta jsem psala do šuplíku. Svým způsobem jsem se styděla za své pocity - emoce vykřičené  v básničkách, proto jsem ani příliš netoužila po zveřejnění, říkala jsem si, koho by to zajímalo.

Osudové setkání  s nakladatelem Davidem Laňkou umožnilo veřejný zrod mých básní. Ve věku, kdyby by si člověk měl opravdu začít konečně plnit sny! A chce to především odvahu. Já jsem ji také musela sebrat, když jsem se nesměle před Davidem zmínila o svém psaní básniček. Jsem opravdu příkladem toho, že i ve zralém věku je možné uskutečnit to, o čem si myslíte, že je nemožné! Protože dvacet mi již bylo, třicet mi už není a čtyřicítku vidím také z dálky! Nevzdávejte se svých snů!

Při vydání první sbírky jsem prožívala jistý stud, okamžiky napětí, jak budou básně přijímány, jak budou působit...budou k lidem promlouvat? A pokud ano, tak jak? Byla jsem velice mile překvapena nejdříve Davidovou reakcí, že chce básně vydat a poté  dalšími opravdovými čtenáři - má slova působila a líbila se!

A nejen to, mnoha lidem čtení básní chybělo! Čtení pocitových, čitelných básniček, se kterými se mohou ztotožnit a prožít se také tu ,,svou" emoci, svůj pocit. A říci si, já v tom nejsem sám. A to mne naplňuje tichou vnitřní hlubinnou radostí, protože se svými pocity jsem se často cítila velice osamělá a nyní může dojít a dochází k napojování a provázání. A já svou pocitovost díky tomu už vnímám úplně jinak, jsem za ni ráda, protože  bez této vnímavosti, citovosti bych takové básně nepsala.

Vrcholným zážitkem pro mne je odezva od čtenářů, kteří se mi svěří, že četba mých básní pro ně má, měla očistný téměř terapeutický účinek! Děkuji za to! Ta vnitřní radost, pocit upokojení je nepopsatelný i pro mne, pro básnířku a všem za to ze srdce děkuji.

A velké a nekonečné je moje díky Davidovi, který je pro mne nakladatelským hrdinou! V dnešní době je opravdu, opravdu psaní, vydávání básní nevýdělečnou činností! Děkuji také všem básníkům a básnířkám, s nimiž se už nikdo z nás nemůže potkat, ale jejichž ,,výkřiky duše" zde jsou pro nás dostupné a každý z nás si je může pro sebe objevit.

Vlídné, laskavé přijetí mé básnické prvotiny mne popohánělo k dalšímu psaní, proto poměrně v krátké době vznikla druhá básnická sbírka Prožívání, která je opět velice dobře vnímaná, prožívaná, v některých případech dokonce nadšeněji než má prvotina.

Okruh mých čtenářů tvořený zprvu zejména mými přáteli, kamarádkami, známými, podporovateli a sympatizanty se začíná rozrůstat i čtenáře, které osobně neznám a kteří se mohou nyní dozvědět více. Ale i ostatní,

s kterými jsem se potkala krátce, se často ptali, kde se mohou dočíst o mé autorské práci. Právě pro ně jsem se rozhodla vytvořit si webové stránky. Kéž jsou ku prospěchu všem, kteří mají rádi básně a ku propěchu poezii jako takové! Kéž jsou pro vás pohlazením po duši!

bottom of page